تدریس لغتهای پربسامد زبان انگلیسی (دوره اول و دوم)

شهریه دوره اول و دوم

این درس شامل پنج دوره 16 ساعته می باشد که برای دانشجویان بسیار مبتدی طراحی شده است. اگر در خصوص سطح زبانی خود مطمئن نیستید به مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی در مجتمع ولی عصر (عج) جهت تعیین سطح رجوع فرمایید. برای رفاه دانشجویان محترم شهریه این درس در سه قسط دریافت می شود. 

1- شهریه دوره اول و دوم 100000 تومان

2- شهریه دوره سوم و چهارم 100000 تومان (متعاقبا اعلام خواهد شد)

3- شهریه دوره پنجم 50000 تومان (متعاقبا اعلام خواهد شد)