معرفی دفتر اقتصاد دانش ‎بنیان

معرفی دفتر اقتصاد دانش ‎بنیان

توجه به نقش شرکتهای دانش بنیان در چرخه اقتصادی کشور از راههای برون رفت از شرایط پیچیده اقتصادی در کشور با توجه به مولفه های اشتغالزایی، خودکفایی و رشد اقتصادی است. شرکتهای دانش بنیان در زمینه گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده بالا و برای توسعه کسب و کار بر پایه قابلیتهای اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، کارکنان و یا واحدهای فناور مستقر در مراکز تحقیقاتی شکل می گیرند و فعالیت می کنند.

اقتصاد دانش بنیان اقتصاد کمیابی منابع نیست، بلکه اقتصاد فراوانی منابع است؛ زیرا برخلاف بسیاری از منابع که هنگام مصرف مستهلک می شوند، اطّلاعات و دانش، که اساس اقتصاد دانش پایه است، می تواند بارها مصرف شده و با مصرف بیشتر در واقع رشد کند.