اهداف

  • جذب و تبدیل ایده‌ها به محصول و مشاغل پایدار.
  • هم‌افزایی علم و ثروت (تجاری‌سازی علم و دانش).
  • تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی و تحقیقاتی.
  • توانمندسازی دانش‌آموختگان به منظور ورود به فضای کسب‌وکار.
  • حمایت، هدایت و سمت‌دهی در جهت نوآوری‌ها و تولید فناوری‌های برتر.
  • ایجاد زمینه برای به‌کارگیری هرچه بیشتر توانمندی‌های دانشگاه‌ها و واحدهای پژوهشی در جامعه.
  • ترغیب متخصصین، نوآوران، مخترعان، اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و واحدهای پژوهشی برای فعالیت‌های بیشتر در رفع نیازهای جامعه برای ترویج فرهنگ تجاری‌سازی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی.
  • تشویق بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی به بهره‌گیری از یافته‌های پژوهشی و فناوری‌های شکل‌یافته در مراکز پژوهشی.
  • ارتقای فرهنگ عمومی کارآفرینی.