شرح وظایف

۱. توانمند سازی نیروی انسانی در قالب دوره های متفاوت آموزشی برای کارکنان (هیات علمی و غیر هیات علمی)

۲. برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی آزاد برای سازمان ها و موسسات خارج از دانشگاه

۳. درصد جذب منابع خارج از شهریه (طبق برنامه مصوب)

۴. ارتقاء جایگاه رتبه و درجه دانشگاهی مبتنی بر ارزیابی عملکرد طبق بخشنامه ابلاغی

۵. تاسیس شرکت های دانش بنیان

۶. انجام پژوهش‌ های کاربردی و توسعه‌ ای.

۷. ارایه خدمات تخصصی و مشاوره‌ ای (خدمات علمی، ‌ تحقیقاتی و فنی).

۸. تولید محصولات با فنّاوری نوین (توسعه فناوری).

۹. انجام خدمات نظارتی بر پروژه‌ های پژوهشی، ‌اجرایی و مشاوره‌ ای.

۱۰. ارایه‌ ی خدمات توسعه‌ ی کارآفرینی.

۱۱. ایجاد مراکز رشد و خدمات ایجاد و توسعه‌ ی کسب و کار.

۱۲. ارایه‌ ی خدمات توسعه‌ ی محصول جدید.

۱۳. ارایه‌ ی خدمات ایجاد و توسعه‌ ی خوشه‌ های کسب و کار.

۱۴. تشخیص فرصت ‌های کارآفرینی.

۱۵. انجام خدمات توسعه‌ ی فناوری.

۱۶. انجام خدمات ورود کسب و کارها به بازار بین الملل و جهانی کردن آن‌ ها.

۱۷. برنامه‌ ریزی و اجرای طرح‌ های توسعه‌ ی کارآفرینی در سطوح ملی، منطقه‌ ای و محلی.