نحوه سرمایه‎گذاری و مشارکت دانشگاه در شرکت‎های دانش‎بنیان