معرفی اساتید

 

دکتر شادی عظیم زاده

دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی از

دانشگاه تهران

‌‌مؤلف کتابهای حقوقی

‌‌عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه

دکترعلی فلاح

وکیل پایه یک ادگستری

نویسنده و عضو خانه اهل قلم

‌‌مؤلف کتابهای حقوقی

‌‌ عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه

 

 

 

 

 

دکتر بهروز جوانمرد

رتبه اول آزمون دکتری تخصصی در رشته

حقوق کیفری

از دانشگاه شهید بهشتی

مؤلف کتابهای حقوقی عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه

دکتر امیر مرادی

دکترای تخصصی حقوق کیفری و

جرم شناسی با رتبه یک

عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه

مؤلف کتابهای حقوقی