دوره‎های آبکاری فلزات و تراش سنگ‎های قیمتی و نیمه قیمتی