کارگاه‎های آموزشی فنون تدریس و کلاسداری با شیوه‎های نوین