آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
قرارداد خدمات آموزشی دوره های تخصصی و کاربردی کوتاه مدتدوره‎های کوتاه مدت
آیین نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامیبخشنامه های دانش بینان و امور اقتصادی
آیین نامه جامع بازار فناوری و سرای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامیبخشنامه های دانش بینان و امور اقتصادی
فرم B.Pبخشنامه های دانش بینان و امور اقتصادی
دستورالعمل پیش‎بینی بودجه سال ۱۳۹۶بخشنامه های برنامه و بودجه
ابلاغیه بودجه ۱۳۹۵بخشنامه های برنامه و بودجه
شورای هدایت و نظارت بر دانش بنیانسرمایه‎گذاری
تجزیه و تحلیل بودجه سال ۱۳۹۴بخشنامه های برنامه و بودجه
فرستادن نامه به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریسرمایه‎گذاری
شیوه‎نامه پذیرش و استقرار هسته‎ها و واحدهای فناور مراکز رشدسرمایه‎گذاری
جبران کمبود موظفی تدریس اعضاء هیأت علمی با تدریس در دوره‎های آموزش‎های تخصصی و کاربردی کوتاه مدتدوره‎های کوتاه مدت
شیوه‎نامه اجرایی تأسیس شرکت‎های دانش‎بنیان فرهنگی، هنری و اجتماعیسرمایه‎گذاری
اعتبار بخشی دوره‎های آموزشی کوتاه مدت و گواهینامه‎های صادرهدوره‎های کوتاه مدت
هزینه تهیه برنامه کسب و کار دانش بنیانسرمایه‎گذاری
راهنمای B.Pسرمایه‎گذاری
شیوه نامه حمایت از دانش بنیانسرمایه‎گذاری
حمایت از تولیدات واحدهای دانشگاهیسرمایه‎گذاری
سقف مجاز طرح های دانش بنیانسرمایه‎گذاری
شیوه نامه فعالیت اقتصادی در حوزه های مختلفسرمایه‎گذاری
شیوه نامه حمایت از موسسه دانش بنیانسرمایه‎گذاری